Voorwaarden

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bij het boeken van een training of wandeling ga je met deze voorwaarden akkoord.

 • De eigenaar dient verplicht zelf een WA-verzekering te hebben;
 • De eigenaar is aansprakelijk voor de schade die zijn/haar hond veroorzaakt (aan derden);
 • De klant dient altijd het geld via een tikkie, per bank of contant te voldoen vóór aanvang van de training of wandeling, bij in gebreke blijven zal de klant niet toegelaten worden tot de training of wandeling;
 • De klant dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les op locatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de klant KynoContact zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen;
 • Een gedragstraject kan tot 7 dagen voor aanvang van het traject zonder kosten worden afgezegd. Vanaf 7 dagen zal er 25% van het bedrag in rekening gebracht worden. Binnen 24 uur voor de intake, wordt er 50% in rekening gebracht. Wordt er tijdens het traject besloten om te stoppen zal er een persoonlijke regeling worden getroffen. afhankelijk van de situatie en fase in het traject. Indien hierin niet wordt overeengekomen, mag KynoContact besluiten om 100% in rekening te brengen. 
 • Bij een deelname aan workshop, losse privé training of lezen kan tot 72 uur van te voren gratis worden afgezegd. Vanaf 72 uur van te voren zal er 50% van het bedrag in rekening worden gebracht, vanaf 24 uur van te voren zal er 100% van het bedrag in rekening worden gebracht.
 • Honden, welke een privé-training of wandeling volgen, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (Ik raad je aan de hond te ook te laten inenten voor kennelhoest);
 • Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan wordt in overleg (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) gepleegd over de doorgang van de les;
 • De tijd van de les kan worden aangepast kijkend naar het welzijn van de hond. Zo kan de les een paar minuten langer duren, ook kan het voorkomen dat de les iets korter duurt. Hierin is het welzijn van de hond leidend;
 • Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan KynoContact. Het verkregen advies is gebaseerd op kennis en ervaringen van KynoContact;
  Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de KynoContact en voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA–verzekering is geboden, zoals eerder benoemd.